Rosie86 » Populaire artikelen
Rosie86: Informatie van A tot Z

Populaire artikelen van Rosie86

Cognitieve ontwikkeling - Piaget

Ieder kind doet ontdekkingen door actief met de omgeving om te gaan: voorwerpen pakken, in de mond stoppen, bekijken, tegen elkaar slaan. Een kind doet nieuwe kennis op door interactie. Kennis verwerv… Educatie en School / Diversen, 06-10-2010

Reflectie (Korthagen)

Reflectie is een belangrijk hulpmiddel om jezelf te kunnen ontwikkelen. Reflectie is het mentale vermogen om bewust na te denken over ervaring, kennis, inzicht en houding, met als doel jezelf te verbe… Educatie en School / Diversen, 22-10-2010

Cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling

De cognitieve ontwikkeling heeft alles te maken met het denken. De ontwikkelingspsycholoog Piaget onderscheidt drie fasen waarin deze ontwikkeling plaatsvindt. De sociaal-emotionele ontwikkeling houdt… Educatie en School / Diversen, 30-09-2010

Erikson en de psycho-sociale ontwikkeling

De psycho-analyticus (dus volgeling van Freud) Erik Erikson (1902-1994) verrichtte observaties in verschillende culturen en ontwikkelde van daaruit een theorie over de ontwikkeling van de interacties… Wetenschap / Onderzoek, 06-10-2010

Sociaal-culturele achtergrond van kinderen

Elk kind in de groep neemt zijn eigen achtergrond mee van thuis. Dat merk je als leerkracht aan de manier waarop kinderen zich gedragen en met elkaar omgaan. Sommige kinderen zijn heel direct in hun t… Educatie en School / Diversen, 12-10-2010

Rudolf Steiner – Vrije school

Rudolf Steiner was actief op een breed wetenschappelijk en filosofisch terrein. Hij is de grondlegger van de antroposofie. Antroposofie komt van de Griekse woorden anthropos (mens) en sophia (wijsheid… Educatie en School / Diversen, 15-11-2010

Zelfstandig werken in de klas

Zelfstandig werken betekent dat kinderen gedurende een bepaalde tijd werken zonder de begeleiding en hulp van de leerkracht. Maar wat als de kinderen niet gewend zijn om zelfstandig te werken? Hoe int… Educatie en School / Diversen, 28-09-2010

Interactief voorlezen

Het onderwijs van nu is interactief. Zelf bij het voorlezen is interactiviteit belangrijk. Het blijkt dat kinderen meer lezen en zich beter ontwikkelen bij interactief voorlezen. In dit artikel worden… Educatie en School / Diversen, 30-09-2010

Kenmerken coöperatief leren

Coöperatief leren is een werkwijze om de interactie en samenwerking tussen kinderen optimaal te laten verlopen. Bij coöperatief leren staan er 5 kenmerken centraal: positieve wederzijdse afhankelijkhe… Educatie en School / Methodiek, 13-09-2010

Taakverdeling tijdens coöperatief leren

Bij het coöperatief leren staat het punt ‘individuele verantwoordelijkheid’ centraal. Individuele verantwoordelijkheid kun je als leerkracht realiseren door de kinderen een eigen rol te geven. Er word… Educatie en School / Methodiek, 13-09-2010
Schrijf mee!