Rosie86 » Educatie en School
Artikelen 1 - 10 van 42 in de rubriek Educatie en School

Educatie en School

Adaptief onderwijs

Om kinderen mee te laten doen/denken met het leven en leren op school ontwerpt de leerkracht een krachtige leeromgeving. Daarin wordt tegemoetgekomen aan de drie basisbehoeften van kinderen: relatie,… Diversen, 06-02-2011

Célestin Freinet – Freinetonderwijs

Célestin Freinet was een Franse leraar. Hij gaf les op een school met veel te grote klassen en veel te weinig onderwijsmiddelen. De kinderen in de klas waren niet gemotiveerd om te leren. Freinet ontd… Diversen, 15-11-2010

Cognitieve ontwikkeling - Piaget

Ieder kind doet ontdekkingen door actief met de omgeving om te gaan: voorwerpen pakken, in de mond stoppen, bekijken, tegen elkaar slaan. Een kind doet nieuwe kennis op door interactie. Kennis verwerv… Diversen, 06-10-2010

Cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling

De cognitieve ontwikkeling heeft alles te maken met het denken. De ontwikkelingspsycholoog Piaget onderscheidt drie fasen waarin deze ontwikkeling plaatsvindt. De sociaal-emotionele ontwikkeling houdt… Diversen, 30-09-2010

Coöperatief gedrag

Kinderen laten ons meestal luid en duidelijk weten als hen iets dwarszit. Echt luisteren naar het kind betekent hard werken. Je moet je concentreren als je een antwoord wilt geven waar het kind ook wa… Methodiek, 30-11-2010

De fiets van Jansen (wereldoriëntatie in de klas)

Het didactische model ‘De fiets van Jansen’ gaat van de nieuwsgierigheid van de kinderen uit. De kinderen bepalen, begeleid door de leerkracht, de inhoud van de wereldoriëntatie. De fiets van Jansen b… Methodiek, 13-09-2010

Didactische structuren - beeldknap en beweegknap

Kinderen die beeldknap zijn houden van puzzels en lotto's. Ze bouwen graag met constructiemateriaal en ze houden van tekenen of iets maken. Kinderen die beweegknap zijn beheersen de grove en de fijne… Diversen, 27-09-2010

Didactische structuren - denkknap en woordknap

Kinderen die denkknap zijn houden van het werken met bouwmateriaal, puzzels en opdrachten waarbij ze logisch moeten denken. Kinderen die woordknap zijn, zijn goed in lezen, verhalen vertellen, schrijv… Diversen, 27-09-2010

Didactische structuren - muziekknap en natuurknap

Kinderen die muziekknap zijn houden van muziek luisteren en muziek maken. Kinderen die natuurknap zijn kunnen goed waarnemen en observeren. Zij kunnen goed vertellen wat ze zien, horen, proeven en rui… Diversen, 27-09-2010

Didactische structuren - samenknap en zelfknap

Kinderen die samenknap zijn hebben interesse in de ander en werken ook graag samen met anderen. Kinderen die zelfknap zijn, zijn zich bewust van hun eigen gevoelens, sterke punten, ideeën en hebben gr… Diversen, 27-09-2010