Rosie86 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Cognitieve ontwikkeling - Piaget

Ieder kind doet ontdekkingen door actief met de omgeving om te gaan: voorwerpen pakken, in de mond stoppen, bekijken, tegen elkaar slaan. Een kind doet nieuwe kennis op door interactie. Kennis verwerv…

Dystrofie: herkennen en behandelen

Dystrofie is een aandoening die kan ontstaan na een letsel en/of breuk. Deze aandoening is in Nederland nog niet algemeen bekend. Een aantal vragen die in dit artikel aan de orde komen: Wat houdt dyst…

Cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling

De cognitieve ontwikkeling heeft alles te maken met het denken. De ontwikkelingspsycholoog Piaget onderscheidt drie fasen waarin deze ontwikkeling plaatsvindt. De sociaal-emotionele ontwikkeling houdt…

Erikson en de psycho-sociale ontwikkeling

De psycho-analyticus (dus volgeling van Freud) Erik Erikson (1902-1994) verrichtte observaties in verschillende culturen en ontwikkelde van daaruit een theorie over de ontwikkeling van de interacties…

Reflectie (Korthagen)

Reflectie is een belangrijk hulpmiddel om jezelf te kunnen ontwikkelen. Reflectie is het mentale vermogen om bewust na te denken over ervaring, kennis, inzicht en houding, met als doel jezelf te verbe…

Kenmerken coöperatief leren

Coöperatief leren is een werkwijze om de interactie en samenwerking tussen kinderen optimaal te laten verlopen. Bij coöperatief leren staan er 5 kenmerken centraal: positieve wederzijdse afhankelijkhe…

Samenwerken en vaardigheden

Twee weten meer dan één. Samen kunnen kinderen problemen oplossen waar ze tegenaan lopen. Samenwerken draagt bij aan een positief groepsgevoel, een positieve omgang met elkaar en een betere zelfkennis…

Coöperatief gedrag

Kinderen laten ons meestal luid en duidelijk weten als hen iets dwarszit. Echt luisteren naar het kind betekent hard werken. Je moet je concentreren als je een antwoord wilt geven waar het kind ook wa…

De fiets van Jansen (wereldoriëntatie in de klas)

Het didactische model ‘De fiets van Jansen’ gaat van de nieuwsgierigheid van de kinderen uit. De kinderen bepalen, begeleid door de leerkracht, de inhoud van de wereldoriëntatie. De fiets van Jansen b…

Sociaal-culturele achtergrond van kinderen

Elk kind in de groep neemt zijn eigen achtergrond mee van thuis. Dat merk je als leerkracht aan de manier waarop kinderen zich gedragen en met elkaar omgaan. Sommige kinderen zijn heel direct in hun t…